Cenník

Vyšetrenia, administratíva, anestézia

 Vstupné komplexné vyšetrenie 

50€

 Preventívna prehliadka

20€

 Komplexné parodontologické vyšetrenie

50€

 Vyžiadané akútne ošeternie

10€

 Konzultácia

od 10€

 Vyžiadané vyšetrenie mimo ordinačných  hodín 

100€

 RTG snímok intraorálny

10€

 Neodhlásenie termínu ošetrenia (najneskôr  24 hod pred termínom) za 30 min.

25€

 Anestézia

10€

Dentálna hygiena, profylaxia   

 Dentálna hygiena

50€

 Recall - pravideľná kontrola a hygiena  

od 20€

 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny

15€

 Bielenie zubov - vnútorné

od 100€

 Bielenie zubov - domáce    

od 150€

 Dentálny šperk

od 50€

Záchovná stomatológia

 Výplň zuba  

60-120€

 Rekonštrukcia zuba priama

150€

 Dočasná výplň 

10€

Endodoncia

 Preendodontická dostavba zuba

30€

 Endodontické ošetrenie zuba

od 150€

 MTA 

50€

Koferdam

10€

Palitívne endodontické ošetrenie

od 50€

Stomatochirurgia

 Extrakcia zuba 

50€

 Extrakcia zuba - komplikovaná  

od 60€

 Extrakcia zuba - chirurgická 

150€

 Chirurgické ošetrenie    

od 40€

 Lokálne ošetrenie sliznice

10€

 Frenulektómia 

od 60€

 Laloková operácia

od 120€

 Parodontologické ošetrenie  

od 50€

Zavedenie dentálneho implantátu

od 500€

Abutment na implantát

od 150€

Kostná augmentácia + cena materiálu

od 300€

Sinus lift

od 300€

Zavedenie miniimplantátu

250€

Micro metal housing

100€

Tesniaci krúžok O-ring

10€

Vazivový štep

170€

Epiteliálny štep

150€

Premedikácia midazolamom

20€

Protetika

 Predprotetické vyšetrenie

50€

 Intrapulpálny čep - FRC

50€

 Inlay, onlay, overlay, fazeta - CEREC

 350€

 Korunka CEREC

300€

 Korunka fazetovaná

od 300€

 Fazeta celokeramická 

350€

 Čiastočná snímacia náhrada

od 800€

 Celková snímacia náhrada

od 600€

 Sklovláknová dlaha  

od 100€

 Mostík zo sklenných vlákien frontálny  (náhrada 1 zuba) 

500€

 Protetické ošetrenie

od 50€

Ochranná korunka

od 20€

Night guard dlaha

100€

Rebazácia protézy

150€