Cenník

Vyšetrenia, administratíva, anestézia

 Vstupné komplexné vyšetrenie 

60€

 Preventívna prehliadka

30€

 Komplexné parodontologické vyšetrenie

60€

 Vyžiadané akútne ošeternie

20€

 Konzultácia

od 20€

 Vyžiadané vyšetrenie mimo ordinačných  hodín 

250€

 RTG snímok intraorálny

10€

 Neodhlásenie termínu ošetrenia (najneskôr  24 hod pred termínom) za 30 min.

30€

Kofferdam/optragate

10€

Dlhý administratívny výkon

50€

 Anestézia

10€

Zostavenie liečebného plánu

150€

Dentálna hygiena, profylaxia   

 Dentálna hygiena

60€

 Odstránenie zubného kameňa 1 sextant

 20€

 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny

20€

 Bielenie zubov - vnútorné

od 100€€

 Bielenie zubov - domáce    

od 200€

 Dentálny šperk

130€

Záchovná stomatológia

 Výplň zuba  

70-150€

 Rekonštrukcia zuba priama

260€

 Dočasná výplň 

10€

Endodoncia

 Preendodontická dostavba zuba

30€

 Endodontické ošetrenie zuba

od 200€

 MTA 

50€

Akútne endodontické ošetrenie

od 60€

Stomatochirurgia

 Extrakcia zuba 

60€

 Extrakcia zuba - komplikovaná  

od 80€

 Extrakcia zuba - chirurgická 

250€

 Chirurgické ošetrenie    

od 60€

 Lokálne ošetrenie sliznice

30€

 Frenulektómia 

150€

 Laloková operácia

250€

 Parodontologické ošetrenie  

od 60€

Zavedenie dentálneho implantátu

od 700€

Abutment na implantát

300€

Kostná augmentácia

od 450€

Sinus lift

od 350€

Zavedenie miniimplantátu

350€

Micro metal housing

100€

Tesniaci krúžok O-ring

10€

Vazivový štep

170€

Epiteliálny štep

170€

Premedikácia midazolamom

40€

Protetika

 Predprotetické vyšetrenie

60€

 Intrapulpálny čep - FRC

60€

 Inlay, onlay, overlay, fazeta - CEREC

 390€

 Korunka CEREC

390€

 Korunka fazetovaná

 600€

 Fazeta celokeramická 

od 450€

 Korunka vysokoindividualizovaná

od 600€

 Celková snímacia náhrada

od 1000€

 Sklovláknová dlaha  

od 100€

 Mostík zo sklenných vlákien frontálny  (náhrada 1 zuba) 

550€

 Protetické ošetrenie

od 60€

Ochranná korunka

40€

Night guard dlaha

150€

Rebazácia protézy

200€