Ostatné služby

Stomatochirurgia

Chirurgická extrakcia (vytrhnutie) zubov alebo koreňov

Resekcia koreňového hrotu

Egalizácia (zahladenie) kostných výbežkov (po extrakcii, pred protetickým ošetrením)

Incízia dentogénneho abscesu

Prehĺbenie vestibula

Frenulektómia (úprava uzdičky pery)

Kostné augmentácie

Ošetrenie úrazov úst

Endodontické ošetrenie

Venujeme sa ošetreniu koreňových kanálikov pod operačným mikroskopom, čo prispieva k vysokej úspešnosti liečby.


Parodontológia

Parodontitída (taktiež nesprávne nazývaná parodontóza) je zápalové ochorenie závesného aparátu zuba. Dochádza k ústupu kosti a ďasna, potom v neskorších štádiách aj ku kývaniu zuba. Toto ochorenie spôsobujú baktérie, ktoré pri zlej ústnej hygiene najskôr spôsobujú zápal ďasien a neskôr prechádzajú pod ďasno a sposobujú parodontitídu.

Liečba sa začína dôkladným vyšetrením pacienta a hygienickou inštrukážou. Ďalej nasleduje odstránenie zubného kameňa a povlakov, ktoré sú na zuboch nad ďasnom a následne sa pristupuje k subgingiválnemu ošetreniu. Pri tomto ošetrení sa používajú ručné nástroje, ktoré sa zavedú medzi zub a ďasno. Pomocou nich sa odstraňuje zubný kameň a povlak, ktorý je pod ďasnom. Pre menej závažné parodontitídy je toto postačujúca terapia. Pokiaľ je parodontitída rozsiahlejšieho charakteru, nasleduje chirurgická liečba, ktorá spočíva v ošetrení koreňa a kosti pod priamou zrakovou kontrolou, teda po narezaní ďasna. V rámci takýchto operácií je možné kostné defekty regenerovať umelou kosťou. 

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je neoddeliteľnou súčasťou profesionálnej starostlivosti o chrup. Každého pacienta pri dentálnej hygiene poučíme o dôležitosti správnej ústnej hygieny, o jej prevedení a o pomôckach, ktoré sú pri nej potrebné. V rámci dentálnej hygieny sa robí odstránenie zubného kameňa, povlakov a pigmentov. Pacientom je ústna hygiena nasledovné prehliadky vždy pravideľne kontrolovaná.