O nás

Mikroskopická stomatológia


Máme bohaté prístrojové vybavenie, ktoré nám dovoľuje ošetrenie aj tých najnáročnejších prípadov, v ktorých by inak pacient prišiel o zub. 

Najväčší prínos pre kvalitu a trvácnosť ošetrenia má operačný mikroskop, ktorý používame denne pri našich výkonoch. 

Aj tie najmenšie kazy, ktoré ešte nie sme schopní diagnostikovať voľným zrakom, dokážeme odhaliť vďaka intraorálnemu röntgenu a nepriamej digitálnej rádioviziografii, ktorá umožňuje zröntgenovaný zub preniesť vo vysokej kvalite do počítača.

Naša ambulancia má vysoké hygienické štandardy.  

MDDr. Vladimír Karvaš, zubný lekár

Narodil sa 21. 11. 1987 v Žiari nad Hronom. Vyštudoval Lekársku fakultu Masarykovej univerzity odbor Zubné lekárstvo . Od roku 2012 pracuje vo svojej súkromnej zubnej ambulancii v Žiari nad Hronom. Absolvoval množstvo kongresov a školení. Špecializuje sa na mikroskopickú stomatológiu.

Profesné skúsenosti:

07/2010 Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne, Stomatologická klinika, oddelenie parodontológie            
06/2011 Fakultná nemocnica Brno Bohunice, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie

09/2011 Fakultná nemocnica Brno Bohunice, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie

12/2011 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Stomatologická klinika, oddelenie stomatochirurgie

01/2012 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Stomatologická klinika, oddelenie stomatochirurgie 

Veronika Víglaská, zdravotná sestra